Over de auteur/About the author

Met de blog Vrijstaat Amsterdam probeert Zef Hemel het denken over de toekomst van de stedelijke planning, die zwaar onder vuur ligt wegens te grote pretenties in het verleden, te richten op de kern: economie, ecologie, democratie en creativiteit. Hij is op zoek naar vormen van adaptieve planning – dat is een planning die zich snel en flexibel weet aan te passen aan zich voortdurend wijzigende omstandigheden. Zo’n radicaal andere planning is nodig, omdat de wereld in een razend tempo verstedelijkt en zich van de ene in de volgende crisis lijkt te storten. Vanwege de toenemende complexiteit (er bestaan geen eenvoudige oplossingen meer) moet een dergelijke planning noodgedwongen op een lagere schaal plaatsvinden, namelijk dat van de grote steden en hun invloedssferen. De planning van de toekomst is niet meer nationaal, maar metropolitaan. De paradox is dat deze metropolitane planning tevens internationaal georiënteerd is.

While big pretentions in the past have jeopardized the future of urban planning, in his research and planning Zef Hemel tries to focus on its core: economy, ecology, democracy and creativity. He is searching for a kind of adaptive planning – that is a type of planning which can adjust easily to permanently changing circumstances. Such a radically different planning is needed, because the world is urbanizing fast and seems to be rushing into one crisis after another. Because of the growing complexity, the type of planning required is local, at the level of individual cities and their spheres of influence. The planning of the future is no longer national, but metropolitan. The paradox is that this type of local planning is global at the same time.

Zef Hemel (1957) is planoloog. In het verleden was hij hoofdredacteur van S&RO – Stedebouw & Ruimtelijke Ordening, het vakblad voor planologen en stedenbouwkundigen van het Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting. In 2001 organiseerde hij als lid van de denktank van Minister van Milieu en Ruimtelijke Ordening, Jan Pronk, het symposium ‘Creatieve Steden’ in het KIT te Amsterdam. Van 2001 tot 2004 was hij directeur van de Academie van Bouwkunst te Rotterdam. Van 2004 tot 2014 gaf hij als directielid leiding aan de Dienst Ruimtelijke Ordening van Amsterdam. Daar organiseerde hij in 2009 de tentoonstelling ‘Vrijstaat Amsterdam’ en figureerde hij in VPRO’s Tegenlicht-documentaire ‘Amsterdam Makeover 2040′ (14 september 2009). Sinds januari 2012 bezet hij de Wibautleerstoel aan de Universiteit van Amsterdam als bijzonder hoogleraar Grootstedelijke Vraagstukken. Medio 2014 trad hij toe tot de uitvoeringsorganisatie van de Amsterdam Economic Board. Hemel studeerde Geografie aan de Rijksuniversiteit te Groningen en promoveerde in de Letteren aan de Universiteit van Amsterdam (1994) op het werk van stedenbouwkundige Cornelis van Eesteren in de IJsselmeerpolders. Daarvoor ontving hij de Professor Ter Veen Jaarprijs 1994.

Zef Hemel (1957) is spatial planner. In the past he was chief editor of ‘Stedebouw & Ruimtelijke Ordening’ (Urban and Regional Planning), the professional magazine for urban planners and designers of the Dutch Institute of Housing and Spatial Planning in The Hague. In 2011 he organized, as a member of the think tank of the Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment, the symposium ‘Creative Cities’ in Amsterdam. From 2001 to 2004 he was director of the Rotterdam Academy of Architecture and Urban Design. Since 2004 he is member of the board of the Urban Planning Department of the City of Amsterdam. There he organized ‘The Freestate of Amsterdam’ in 2009, which was the start of a different kind of planning. Since 2012 he is Professor on Urban and Regional Planning at the University of Amsterdam (the Wibaut Chair). Hemel studied human geography at the State University of Groningen and wrote his PhD in history of art at the University of Amsterdam, for which he was awarded the Prof. Ter Veen Award 1994.