Welvaart als probleem

On 26 oktober 2016, in sociaal, wonen, by Zef Hemel

Gelezen in ‘The Uses of Disorder’ (1970) van Richard Sennett:

Afbeeldingsresultaat voor almere buiten

De chaos van de metropool achtte de Amerikaanse socioloog Richard Sennett een belangrijke conditie in het volwassen worden van mensen: door de vele ongezochte contacten en daarmee ook conflicten leren stedelingen elkaar te verdragen en op een bepaalde manier ook voor elkaar te zorgen. Groeiende welvaart is in die zin een hindernis op de weg naar een volwassen democratie. Mensen met geld zijn namelijk geneigd zich af te zonderen. Vroeger was dat alleen weggelegd voor de rijken. Nu kan vrijwel iedereen zijn eigen isolement kopen. Met zijn gezin hebben de meesten zich teruggetrokken in de bossen, buiten de stad, ze vestigden zich in villadorpen, met gelijkgezinden namen ze hun intrek in ‘gated communities’ of kozen voor frisse nieuwe buitenwijken. In hun afzondering koesteren ze de mythe van de eensgezinde gemeenschap. Welkom in de VINEX-wijk: eindelijk verlost van vreemde, afwijkende, veelal armere buren. Zo is de illusie ontstaan van een harmonieuze samenleving in eigen kring, maar met een gevaarlijke wereld daarbuiten.

Arme mensen hadden die mogelijkheid van afzondering niet. Die woonden nog gedwongen bij en door elkaar. Over veel spullen beschikten ze ook niet, dus die moesten ze met elkaar delen en dus deden ze een beroep op de ander; het was een soort van gedwongen solidariteit. Nu is dat anders. Daarom predikte Sennett een terugkeer naar de chaos van de grote stad.  Maar hoe moesten die welvarende steden dan worden vormgegeven? In grote steden zou de piramidale vorm van de overheidsbureaucratieën in ieder geval moeten worden afgebroken, (maar niet de bureaucratie zelf). Voorts zou elke wens tot ruimtelijke orde en bestemming vooraf moeten worden opgegeven. “Instead of this idea, whose basis is found in mechanical ideas of production, the city must be conceived as a social order of parts without a coherend, controllable whole form.”  Bewoners zouden de ontstane ruimte weer zelf moeten mogen invullen. Juist in de confrontatie met elkaar zou weer een rijker leven kunnen opbloeien. Echter, angst voor conflicten weerhoudt de autoriteiten nog altijd van dergelijke experimenten. En naar de belangrijkste oplossing die Sennett noemde wordt, althans in Nederland, nog helemaal niet gehandeld: onze grote steden moeten weer groter en veel dichter worden bebouwd. De afgelopen eeuw werden ze juist verdund, ze zijn ijl van structuur geworden, in new towns en zogenoemde ‘stedelijke netwerken’ werden ze opgedeeld, alles in de ruimte verstrooid, veel te veel gespreid. Niet goed voor de democratie en voor een volwassen en verdraagzame omgang met elkaar. Wat riep onze premier laatst ook alweer? ‘Pleur op!’ Zelfs hij. Nu weet u waar dat door komt.

Tagged with:
 

Suburbs aan de macht

On 23 oktober 2016, in Geen categorie, by Zef Hemel

Gelezen in ‘’The Uses of Disorder’ (1970) van Richard Sennett:

Afbeeldingsresultaat voor suburbs us

Wie aan de vooravond van de Amerikaanse presidentsverkiezingen het verschijnsel Trump wil begrijpen zou opnieuw ‘The Uses of Disorder’ (1970) van Richard Sennett moeten lezen. De situatie in de Verenigde Staten eind jaren zestig lijkt namelijk sterk op die van nu. Studentenopstanden in de grote universiteitssteden beleven we opnieuw met de Occupybeweging en de Maagdenhuisbezetting; de rassenrellen in de Amerikaanse steden vinden ook nu weer op grote schaal plaats, zo ook het keiharde politieoptreden daartegen. Destijds was Amerika verwikkeld in een zinloze oorlog in Vietnam, nu blijft ze doorvechten in Irak, Syrië en Afghanistan. De wijze waarop Donald Trump koortsachtig tekeer gaat tegen alles en iedereen staat niet op zichzelf en vraagt om een diepere analyse. Dus wat schreef Sennett? Teveel Amerikanen verlangen naar een zuivere, pure wereld zonder conflicten. Die dachten ze te vinden in de buitenwijken. De suburbane ontwikkeling van de Amerikaanse steden en ook de extreem ver doorgevoerde functiescheiding van wonen, werken, verkeer en recreatie hebben tot een scherpe uitsortering geleid, waardoor mensen met afwijkende meningen niet meer worden getolereerd of begrepen.Normale stedelijke conflicten beantwoorden ze met excessief geweld, alsof ze bang zijn voor een revolutie in hun eigen achtertuin. Een diepe angst om vragen te stellen bij de vernederende oorlog die ze in het verre Azië waren begonnen uit zich bij de gemiddelde Amerikaan in pure agressie. Het bracht Richard Nixon aan de macht. We zijn nu vijfenveertig jaar verder, al die jaren ging de suburbanisatie gewoon door. Trump en zijn aanhang zullen zich wreken op de arme zwarte bevolking in de Amerikaanse binnensteden.

Het drama dat zich op dit moment in de Verenigde Staten voltrekt heeft dus alles te maken met zeventig jaar onafgebroken suburbanisatie. Bill Bishop noemde dat ‘The Big Sort’ (2009) – ‘het grote uitsorteren’ (http://www.zefhemel.nl/?p=350). Steden werden verdund, de mensen raakten verspreid over het land, rijk ging wonen bij rijk, blank bij blank, zwart bij zwart. Sociale relaties werden eenzijdig en moesten vooral conflictloos zijn, harmonieus, alles werd op veiligheid en risicovermijding door middel van ruimtelijke afzondering gericht. Het maatschappelijke gevolg is dat niemand in het land elkaar meer begrijpt of nog wil begrijpen. Conflicten worden uitvergroot. De oplossing, wist Sennett, was het opnieuw bouwen van grote steden. Alleen in dichtbebouwde, complexe steden vol alledaagse conflicten kunnen weer volwassen relaties tussen de mensen ontstaan en zal het verlangen naar puurheid en conflictloosheid in de samenleving worden opgegeven. Want zonder conflicten gaat het niet. “Only a truly chaotic urban life can challenge the slavery patterns of adolescence so that large numbers of young people have the opportunity for growth now accorded only to a few.” Terug naar de grote stad dus. In 1970 deed alleen de jeugd dat. Nu misschien iedereen. In Nederland met zijn VINEX-verleden is het niet anders (behalve Friso de Zeeuw natuurlijk). Er gloort hoop.

 

At the Edge

On 21 oktober 2016, in participatie, by Zef Hemel

Gelezen in ‘Bogotá at the edge’ (2004) van Matias Sendoa Echanove:

 

Afbeeldingsresultaat voor bogota's population growth

 

Bogotá, Colombia, telt ruim 7 miljoen inwoners en groeit onverminderd door, al decennia mede vanwege de vele onlusten in de binnenlanden. Onlangs werd ik gevraagd om de stad te adviseren. Het structuurplan dateert van 2000 en werd in 2003 herzien. In 2013 werden nieuwe doelen voor de stad geformuleerd: aanpassing aan de klimaatverandering en de ontwikkeling tot een compacte en inclusieve stad. Bogotá is al vrij compact gebouwd, maar het stadscentrum ontvolkte juist en is tamelijk leeg; de hoogste dichtheden worden juist bereikt in de buitenwijken. Aan de oostkant bevinden zich de bergen, de Cerros Orientales, in het westen strekt zich een savanne uit, de Sabana de Bogotá, de stad zelf ligt in een nat rivierdal, 2,664 meter boven zeeniveau. Dat dal is door de turbulente verstedelijking inmiddels zo goed als volledig volgebouwd. De laatste twintig jaar wordt de stad met visie, enthousiasme en wijsheid bestuurd, een hoopgevende ontwikkeling die te danken is aan een verregaande decentralisatie van de staat in 1990, waardoor de steden zichzelf kunnen organiseren, van onderop; in die positieve ontwikkeling past het recente initiatief van de stad om een nieuw toekomstplan te maken.

De problemen in Botogá zijn echter groot: de helft van de bevolking is arm en werkt in de informele economie. Er is te weinig werk en de dynamiek is groot, dus arme mensen hebben vaak weinig keuze en kunnen gemakkelijk kiezen voor de zelfkant van de samenleving. Uitgerekend zij – arm en werkloos – zijn het die in hoge dichtheden leven in de buitenwijken. De meeste van deze spontane nederzettingen zijn na 2000 overigens gelegaliseerd en de overheid heeft geprobeerd ze met openbaar vervoer te ontsluiten; ook infrastructuur van water en elektriciteit werden aangelegd. Daarmee is al een flink verbetering opgetreden. Maar participatie van de bevolking, al jaren een doel, lukt niet echt. De bevolking wantrouwt de overheid en de overheid weet niet hoe ze de bevolking kan bereiken. Het grote voordeel van die situatie is dat Bogotá als geen andere stad in Zuid-Amerika op zoek is naar nieuwe vormen van open planning of, zoals Matias Sendoa Echanove alweer tien jaar geleden schreef: “Bogotá is on the verge of becoming a model of participatory politics. Although it has not yet been very successful at realizing its intentions, the ingredients are there to make it one the world most progressive city. More than ever creativity and vision are needed to help bridge the gaps between the population and the government.” Die nieuwsgierigheid lijkt me juist heel aantrekkelijk. Ook ik ben zeer benieuwd.

Tagged with:
 

Anarchisme is goed

On 19 oktober 2016, in Geen categorie, by Zef Hemel

Gelezen in ‘The Uses of Disorder’ (1970) van Richard Sennett:

Afbeeldingsresultaat voor sennett anarchism

 

Een jaar na de Maagdenhuisbezetting in Amsterdam en vijf jaar voordat in diezelfde stad de Nieuwmarktrellen uitbraken verscheen in het even turbulente Chicago ‘The Uses of Disorder’ van de toen 25-jarige Amerikaanse socioloog Richard Sennett. Nog steeds is het boek zeer de moeite waard. Sennett wees op de nieuwe generatie jongeren die destijds de Amerikaanse suburbs ontvluchtten. Die waren volgens hem de eerste generatie die in welvaart tot volwassendom was gekomen en die orde, zorg en zekerheid van hun ouders van de hand wees, zo ook de bemoeienis van de autoriteiten en vooral die van de staat. De buitenwijken en nieuwe groene steden waarin ze waren opgegroeid vonden ze saai, teveel vanuit het gezinsleven gedacht en in alle opzichten te geregeld. Juist die ordening wekte hun agressie op. Ze wilden meer anarchie, kozen voor de chaos, en die ongeregelde toestand van permanente confrontatie en blootstelling aan anderen bood de grote stad hen. Met een verwijzing naar Jane Jacobs tekende Sennett een alternatieve ruimtelijke toekomst: ‘The City as an Anarchic System’.

Nee, we hoefden niet bang te zijn voor revolutie. Dat was een negentiende eeuwse opvlieging van een stel jongeren die de bestaande macht met geweld wilden breken maar die niet goed hadden nagedacht over alternatieve bestuurlijke praktijken. Deze tijd was anders, rijker, technologisch geavanceerder. Anarchie kon vanaf nu heel goed in steden worden doorgevoerd, in hele grote steden is anarchie zelfs een natuurlijke conditie. Daarop inspelen is de kunst. “In a dense city where power has been changed so that people are forced to deal directly with each other as men, not as parts of a planned order, aggressive hostilities involved in conflict could be directed to the objects of provocation.” Nog niet duidelijk? Dan nog een citaat: “Many of the seemingly routine aspects of city administration, like police, housing construction, and school administration, need not be routines, but opportunities for community life, thereby revitalizing the people directlty concerned.” Stadsbestuurders en planners moeten wanorde en pijnlijke verrassingen leren accepteren; er moet ruimte komen voor nieuwe vormen van complexiteit en nieuwe vormen van diverse, gedeelde ervaringen. Nog steeds echter worden ons land en onze steden bestuurd alsof ze bedrijven, machines of stramme organisaties zijn, alsof al die burgers ‘gemanaged’ moeten worden. Overheden willen controle en voeren programma’s als ‘Eén Amsterdam’. “As has been shown, this godlike presumption about other people’s lives on the part of planners only builds up steam for violent disruption.” Door onze steden van het management te bevrijden zullen hun inwoners zichzelf gaan besturen en rekening houden met elkaar. Conflicten horen erbij. Dat was anarchisme volgens Sennett. Maak ze dat in die overheidstorens maar eens wijs.

 

Meer verbeeldingskracht

On 17 oktober 2016, in film, by Zef Hemel

Gelezen in Het Parool van 15 oktober 2016:

Afbeeldingsresultaat voor shanghai

Hoe ziet Amsterdam er uit in 2030? Als het aan de Rotterdamse socioloog Wim Derksen (1952) ligt nog net zo als in 2016. Althans dat meende ik dit weekeinde te lezen in Het Parool (15 oktober 2016). Ik denk dat hij zich ernstig vergist. Maar hoe dan wel? Zoiets vergt verbeeldingskracht. Neem ‘Her’. In 2013 verscheen deze sciencefiction film van Spike Jonze over Los Angeles in het jaar 2025. Hoofdpersoon Theodore Twombly (Joaquin Phoenix) wordt in de film verliefd op een computerstem. Het is een flinterdun, melancholisch verhaal, al laat het goed zien hoe mens en technologie versmelten. Hoe ziet Los Angeles eruit in 2025? Op die vraag lichtte Colin Marshall het scenario van ‘Her’ door. Op YouTube kun je zijn filmcollege mooi volgen. Los Angeles over tien, twintig jaar wordt door Spike Jonze verbeeld als een stad van torens, autovrije straten en veel metro. Twombly zelf woont in een wolkenkrabber. Voor een dagje op het strand neemt hij de ondergrondse. Voor een ritje naar de natuur kiest hij voor een hogesnelheidstrein. Dat is niet het Los Angeles dat wij van vroeger kennen. Wat is er gebeurd? Zelfs autostad Los Angeles verdicht snel en krijgt de trekken van een Aziatische metropool. Dat is nu al gaande.

Veel opnamen in ‘Her’ zijn gemaakt in Shanghai. Dat is niet zo gek. Los Angeles telt op dit moment 18 miljoen inwoners, Shanghai is de grens van 22 miljoen inwoners al gepasseerd. LA groeit echter ook snel en die sterke groei vindt op dit moment vooral plaats door verdichting, niet door verdere suburbanisatie. Toen Jonze zijn filmopnamen maakte was dit precies wat Bianca Barragan vaststelde in Curbed Los Angeles: “Los Angeles is changing its identity. It’s moving away from the car and the single-family house and toward transit and denser living. And now it’s even getting dramatically less sprawly.” Het zijn vooral jonge hoogopgeleide mensen en ouderen die weer voor de grote stad kiezen en die het centrum prefereren boven de buitenwijk. Zij zijn zelfs bereid om in hoogbouw te wonen, ook in het aardbevingsgevoelige LA. Barragan citeerde een wetenschapper die Los Angeles binnen de USA zelfs de kampioen noemde van succesvolle verdichtingsstrategieën. Natuurlijk wordt Amsterdam geen Shanghai zoals Het Parool met haar fotokeuze suggereerde, maar ze gaat wel lijken op een stad als Toronto (2,6 miljoen inwoners, de regio 5,4 miljoen). Ik denk dat Wim Derksen de film moet bekijken. Een beetje meer verbeeldingskracht kan bij deze oude sociaal-democraat geen kwaad.

Tagged with:
 

Wensenlijstjes

On 14 oktober 2016, in economie, by Zef Hemel

Gelezen in FD van 8 oktober 2016:

Afbeeldingsresultaat voor asml

Duidelijke boodschap van Peter Wennink, topman van chipsfabrikant ASML in Veldhoven, afgelopen weekeinde in FD. Alleen al de kop op de voorpagina was veelbetekenend: “ASML naar de Randstad? Uitgesloten”. Snel dus door naar pagina 6 en 7. Wennink bleek door de Brabantse lobbymachine naar voren geschoven om een helder statement te maken richting Den Haag. Altijd Den Haag. Er komen daar weer verkiezingen aan, de ministeries maken hun kabinetsstukken, de politieke partijen leggen hun oor te luister in de provincie, de Eindhovense burgemeester is net vertrokken. Wat is het Brabantse wensenlijstje?, vroegen de journalisten De Lange en Olsthoorn bereidwillig. Een breed brainportplan, internationale infrastructuur, hogesnelheidsverbindingen, een internationaal congrescentrum, meer rijksgeld voor hoge cultuur en topsport. Wennink: “Er is geen rijksmuseum onder de grote rivieren. Niet één.” Ziedaar een CEO van een groot bedrijf die zich de rol van politicus aanmeet. Nee, Wennink piekert er niet over om met zijn bedrijf naar Amsterdam te verhuizen. “Ga ik naar Amsterdam, dan moet ik al die (toeleverende) bedrijven meenemen.” En de vrouwelijke minister die hem ooit toefluisterde dat een beetje afstand voor zijn internationale kenniswerkers niet veel  uitmaakt omdat ze dat in China wel gewend zijn, wees hij streng terecht. Das was echt flauwekul. Alles moet, omgekeerd, naar Brabant.

In één ding moeten we Wennink gelijk geven. Brabant hoort niet bij de Randstad en de afstand tussen Eindhoven en Amsterdam is te groot voor echte agglomeratiekracht. Een minister die denkt dat Nederland één grote stad is, heeft het inderdaad goed mis. Maar om nu de rijksoverheid te dwingen voor een succesvolle chipsfabrikant die alleen met dure EUV-technologie kan overleven en die daarvoor de beste kenniswerkers ter wereld aan zich moet binden miljarden overheidsgeld naar Brabant te sluizen is ook zowat. Dat die kenniswerkers in een echte metropool willen leven, betekent nog niet dat de metropool naar Mozes moet komen. Nog eenmaal Wennink: “De toegevoegde waarde van ASML is groter dan die van de hele Tweede Maasvlakte (…) Waar zit het toekomstige verdienmodel van Nederland? Hier in Brabant.” Lijkt me niet correct. Het toekomstige verdienmodel van Nederland zit niet in een gespreide ontwikkeling, maar in echte metropoolvorming, in een sterk geconcentreerde stedelijke ontwikkeling in hoge dichtheid vlak bij Schiphol. In Den Haag zouden ze ASML een verhuispremie moeten geven, net zoals ze vroeger verhuispremies aan bedrijven gaven om uit de Randstad naar Brabant te vertrekken.

Tagged with:
 

How biking began

On 12 oktober 2016, in Geen categorie, by Zef Hemel

 Read in OEK – Op eigen kracht nr. 90, May 2013:

image

Last week, planning students had to anwer my question what must have caused the successful rise of biking in the modal split of Amsterdam over de last three decades. They all said: biking lanes, the geographic condition of flatness, the introduction of high parking tariffs, bad public transport,  it all started with banning the cars, it must have been the introduction of fashionable family-bikes for bringing young kids to school, etcetera. No one remembered how it really started, with citizens asking for more livability. In Amsterdam, on 5 June 1977, some 9.000 young citizens protested against the dominant car infrastructure in the city centre by lying down in the street, thus symbolizing the 3.000 victims of car accidents in the Netherlands every year. After raising up, they all rang their bells, it was a very peaceful, well organized biking march, but a very effective one too. Next year, in 1978, there were more than 10.000 people obstructing car traffic on the Museumplein again with their bikes.  After the four editions, the last one with more than 15.000 participants, Amsterdam politics responded. This is how a new policy for more bike-friendly traffic management in my city got started. Twenty years later the road on the Museumplein was skipped. A green park was built on top of a huge underground car park. How ironic.

What do we learn from this?, I asked my students. Citizens fight, planners fail, politicians respond. Sure. Is protesting a necessary ingredient of planning? If the planning is closed, yes, if it would be open, no. But that would mean planners and politicians agree on the fact that citizens are the true experts in urbanity and livability, that these amateur-planners who live in their neighborhoods and raise their kids, know best how to create a livable urban environment. So politicians should listen to their voters, and planners should be more humble. Starting an open planning process would mean they chose for an endless process of co-creation by serving and helping the people to build their own great city. This means: listening, interacting, not being too tough, relaxing, letting it grow, waiting for the tipping point. So great city planning is easy. If your intention is to build a better city, do practice open planning. If not, do become an ideological advocacy planner. Never become a bureaucrat.

 

Het land van Lippo

On 10 oktober 2016, in bestuur, migratie, politiek, stedenbouw, by Zef Hemel

Gelezen in NRC Handelsblad van 8 oktober 2016:

Afbeeldingsresultaat voor south jakarta lippo mall

NRC-correspondent Melle Garschagen verlaat zijn post Jakarta. Jammer is dat. Afgelopen weekeinde publiceerde hij zijn laatste lange bericht. In ‘Jij bent arm, ik ben rijk. Hier is alles verdeel en heers’ schreef hij nog één keer over de ‘rattenstraatjes’ van Zuid-Jakarta, waar hij navigeerde op de woontorens, anders zou hij er zeker verdwalen. Over het smalle bruggetjes van ijzerplaat over het snelstromende riviertje bereikte hij er op een van zijn laatste tochten ‘de wereld van Udin’: de straatarme Udin, wiens grootvader meer dan twintig jaar geleden zijn rijstveldjes verkocht aan een grote projectontwikkelaar. Honderd roepia per vierkante meter. Een schijntje. Tien jaar later werd hier begonnen met de bouw van een aantal luxe woontorens. Vlakbij is het nieuwe winkelcentrum, Lippo Mall. Buiten staan er porsches voor de deur. Garschagen laat doorschemeren dat de grootvader destijds door de autoriteiten, de politie of de preman – knokploegen die op bestelling werken – gedwongen moet zijn geweest zijn land te verkopen. De nieuwe president van Indonesië, Joko Widodo, in 2014 aan de macht gekomen, zou aan dit soort praktijken een einde maken. Het is nog niet gebeurd.

Garschagen vestigt zijn hoop op de komende gouverneursverkiezingen begin volgend jaar. Basuki ‘Ahok’ Tjahaja Purnama is de belangrijkste kandidaat; hij schoof door op de post die Widodo na de verkiezingen achterliet. Een christelijke chinees aan het hoofd van een islamitische stad van 10 miljoen inwoners! Durft hij tegen de gevestigde belangen in te gaan? Garschagen betwijfelt het. Jokowi dan toch maar? Die bouwt zijn macht op de nieuwe middenklasse van Jakarta en zegt dat hij de armoede zal bestrijden. Maar zijn beloftes klinken hol in de schaduw van de woontorens van Lippo Mall. “Alles is alleen maar duurder geworden. De rivier overstroomt nog steeds.” Udin en zijn twaalfjarige neefje vinden het in ieder geval moeilijk. “Dit is het land van Lippo. Wij mogen hier gratis wonen, maar er gaan geruchten dat ze gaan bouwen. Dan moeten wij weg.” Wat Garschagen noteert speelt in eindeloos veel megasteden in voorheen de Derde Wereld. Hoe kunnen deze arme migranten en landlozen rechten krijgen en zich voegen bij de snel groeiende middenklasse? Alleen op lokaal niveau zijn deze kwesties op te lossen. Arm en rijk leven er pal naast elkaar; rijk moet iets doen voor arm. Begin 2017 zijn er weer verkiezingen. Garschagen wacht er niet op; hij vertrekt naar megastad Londen.

Tagged with:
 

Moving forward

On 8 oktober 2016, in economie, by Zef Hemel

Gelezen in The Economist van 17 september 2016:

Afbeeldingsresultaat voor maputo

Terwijl Nederlandse planologen te hoop lopen tegen mijn pleidooi voor de grote stad (NRC Handelsblad van zaterdag 24 september), publiceerde het Londense zakenblad The Economist een uitstekend artikel over de zich snel vormende metropolen in Afrika. In ‘Left behind’ wordt vastgesteld dat geen continent zo snel urbaniseert als Afrika. Ik schreef het al eerder, Lagos telt nu al zo’n 21 miljoen inwoners, Caïro 13 miljoen, Nairobi groeit jaarlijks 4 procent; dat is een keer zo snel als Houston, Texas. In 1950 kende de zuidelijke helft van Afrika nog geen stad van meer dan 1 miljoen, op dit moment zijn dat er al vijftig. In 2030, voorspelt The Economist, zal meer dan de helft van alle Afrikanen in grote steden wonen en werken. Iedereen, lijkt het wel, vlucht hier ineens naar de grote stad. En jazeker, een klein deel trekt door naar Europa. Echter, de armoede neemt op het enorme continent ondertussen niet echt af. Wat is er mis met de Afrikaanse steden?

Volgens het Brookings Institute falen de Afrikaanse steden omdat ze dichtheid missen, goede infrastructuur ontberen, geen industrie kennen, alleen informele banen scheppen, volstromen met arme stakkers, kort gezegd: omdat ze chaotisch, smerig en niet leefbaar zouden zijn. Het valt deze Amerikaanse denktank op dat de steden wel opvallende gated communities voor de allerrijksten kennen en dat de tegenstelling tussen arm en rijk buitengewoon schrijnend is. Daarom concludeert ze dat Afrikaanse steden alleen maar dienen voor consumptie door de allerrijksten, verder niet. Toch ziet The Economist lichtpuntjes. In Lagos begint het verkeer door te stromen en in Addis Ababa functioneert inmiddels een heuse metro. In Abidjan en Kampala zijn tolwegen aangelegd en ontwikkelen zich buitenwijken. Het probleem is alleen dat veel van deze voorzieningen de rijken rijker maken; de armen worden door de autoriteiten genegeerd of zelfs weggejaagd, die missen alle rechten. Desondanks groeit er een Afrikaanse middenklasse. Het World Economic Forum schatte deze onlangs op 350 miljoen. Juist in het zuidelijke deel van het continent groeit ze het hardst: in Accra, Nairobi, Luanda, Maputo (foto), Kinshasa, Lusaka. Dit, aldus The Economist, zouden de Afrikaanse landen moeten doen: het recht op belastingheffing overhevelen van nationaal naar lokaal niveau, waardoor burgemeesters in hun steden kunnen investeren. Zouden ze in Europa ook moeten doen.

Tagged with:
 

Livable megacities

On 6 oktober 2016, in muziek, by Zef Hemel

Gezien op Youtube op 4 oktober 2016:

Afbeeldingsresultaat voor clean bandit rather be

After dinner we often enjoy listening music with the whole family. Our girls take their iPads and play clips on YouTube showing their favorite artists. It’s a kind of Dutch karaoke we love to practice when looking at the videos. Real fun. Last night the youngest showed us clips of a band, called Clean Bandit. Clean Bandit is a string quartett from Cambridge, UK. They planned to perform a concert here in Paradiso, Amsterdam, this weekend, but they apparently posponed their European tour.  Anyway, one of their clips is taken in London, on a London bus. It’s called ‘Stronger’ and the man who is singing and dancing in the video is a senior busdriver, a nice looking immigrant who’s living and working in the capital city. The clip, released in 2015, is taken in the outskirts, on an industrial site; tubes are passing by, dancers are dancing on a platform, the band is playing in the bus late night, the weather is wet and rather cloudy. This is London, more than 8 million inhabitants, the big city, no doubt about that. Everybody is working hard until late, but they’re happy. Really a clip with a positive urban vibe.

Another clip of Clean Bandit is taken in Tokyo. It’s called ‘Rather be’ (2014) and features Haruka Abe as a Japanese fan of the band who becomes delirious and has hallucinations of band members and its logo appearing unexpectedly in her daily life as a chef. Tokyo, a megacity of some 35 million inhabitants, is shown in the film as a really great city, we at home enjoyed the shot taken in the fish market early morning, but also Abe driving her moped in the city streets, Tokyo street life  in general, Japanese restaurants, Abe prepraring great food, Abe waking up early morning, metro’s passing by, night life, waking up again, life flows. No doubt about it: this is the real big city, the megacity, the real life, an exciting place. Older people in Holland still think medium sized cities are more livable. They love Zwolle, Utrecht and Den Bosch. If you would double Amsterdam, they think it will almost die. Not me. I wish I was young again.

Tagged with: